Sabtu, 6 Oktober 2007

Langkah-langkah Kawalan PENCEMARAN UDARA oleh JAS

JAS menguatkuasakan undang-undang yang diperuntukkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Bahagian IV Akta Zon Eksklusif Ekonomi 1984 ;


Bagi memastikan prestasi pematuhan industri, JAS sentiasa mengadakan lawatan penguatkuasaan ke kilang-kilang/punca tetap.


Melaksanakan operasi asap hitam terhadap pengguna-pengguna kenderaan di jalanraya ;


Kemudahan Yang Diluluskan ;


Statistik Penguatkuasaan .


JAS dari masa ke semasa mengadakan rondaan darat dan udara untuk menyiasat / mengesan aktiviti pecemaran udara


Pengawasan kualiti udara secara berterusan (24jam) bagi mengesan sebarang perubahan kepada kandungan kimia udara ambien yang boleh membahayakan kesihatan manusia.


JAS menganjurkan beberapa siri program kempen kesedaran berkaitan lapisan ozon kepada orang awam dan sektor industri ;


Menjalankan kajian kerjasama dengan pihak-pihak berkaitan bagi mengawal pencemaran udara ;


Terlibat dalam mesyuarat / protokol / komitmen dalam penjagaan alam sekitar di peringkat antarabangsa.

Tiada ulasan: